Microsoft Lumia 535 - Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

background image

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom
Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.
1. Stlačte a podržte tlačidlo .

2. Vyslovte príkaz Call a meno kontaktu.

Tip: Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch

nájdete na lokalite www.windowsphone.com.