Microsoft Lumia 535 - Uskutočnenie konferenčného hovoru

background image

Uskutočnenie konferenčného hovoru
Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny

počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.
1. Zavolajte prvému účastníkovi.

2. Ak chcete volať inému účastníkovi, ťuknite na ikonu .

3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku .
Ak chcete pridať ďalšie osoby, znova ťuknite na ikonu .
Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa v telefóne

podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku .