Microsoft Lumia 535 - Volanie do odkazovej schránky

background image

Volanie do odkazovej schránky
Ak ste presmerovali prichádzajúce hovory do odkazovej schránky, môžete do nej zavolať

a vypočuť si správy od vašich priateľov.
1. Ťuknite na položku .

2. Ťuknite na položku . Alebo ak používate vizuálnu hlasovú poštu, potiahnutím prstom

doprava sa zobrazí zoznam správ hlasovej pošty. V prípade zobrazenia výzvy zadajte heslo

hlasovej pošty, ktoré ste dostali od poskytovateľa sieťových služieb.

3. Môžete si vypočuť správy hlasovej pošty, odpovedať na ne, odstrániť ich alebo nahrať

uvítaciu správu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

63

background image

Ak chcete získať informácie o dostupnosti služby odkazovej schránky a informácie o nastavení,

po akom čase sa majú hovory presmerovať, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.