Microsoft Lumia 535 - Zablokovanie hovorov a správ

background image

Zablokovanie hovorov a správ
Dostávate nevyžiadané hovory alebo správy? Zablokujte si ich pomocou aplikácie filter

hovorov+SMS.
Ak chcete do svojho zoznamu blokovaných čísel pridať telefónne číslo, ťuknite na položku

, potiahnite prstom na položku história, ťuknite volajúceho, ktorého chcete zablokovať,

a podržte ho a ťuknite na položku blokovať číslo....
Čísla do zoznamu blokovaných čísel môžete pridávať aj z textových strán.
Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > filter hovorov+SMS.
Prepnite položku Blokovať hovory+SMS na možnosť Zapnuté

.

Kontrola blokovaných čísel

Ťuknite na položku blokované čísla.
Dostávajte oznámenia o blokovaných hovoroch alebo správach

Ťuknite na položku pokročilé a prepnite položku Upozornenie na možnosť Zapnuté

.