Microsoft Lumia 535 - Kopírovanie kontaktov zo SIM karty

background image

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty
Ak máte kontakty uložené na SIM karte, môžete ich skopírovať do telefónu.
Skontrolujte, či je vložená SIM karta.
1. Ťuknite na položku Ľudia.

2. Ťuknite na položku

> nastavenia > importovať zo SIM karty.

3. Ak chcete importovať všetky kontakty, ťuknite na položku importovať.

Tip: Ak chcete vybrať jednotlivé kontakty, ťuknite na položku vymazať a začiarknite

jednotlivé políčka.

Nemôžete uložiť kontakty na svoju novú SIM kartu.