Microsoft Lumia 535 - Pridanie alebo vymazanie kontaktu

background image

Pridanie alebo vymazanie kontaktu
Majte svojich priateľov vždy nablízku. Uložte si ich telefónne čísla, adresy a ďalšie informácie

do centra Ľudia.
Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť kontakty.
Pridanie kontaktu
1.
Ťuknite na položku .

2. Ak ste prihlásení do niekoľkých kont, vyberte konto, do ktorého chcete uložiť príslušný

kontakt.
Kontakt nemôžete uložiť len do telefónu, vždy sa uloží do konta.
3. Pridajte kontaktné informácie a ťuknite na položku .

Tip: Kontakty sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.

Úprava kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku a potom upravte alebo pridajte podrobnosti, napríklad

zvonenie alebo webovú adresu.

Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije

na volanie jednotlivým kontaktom. Ťuknite na kontakt a položku

. Niektoré

telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Odstránenie kontaktu

Ťuknite na kontakt a položku

> vymazať.

Kontakt sa odstráni z telefónu a okrem niekoľkých výnimiek, ako je služba Facebook, Twitter

a LinkedIn, aj zo služby sociálnych sietí, kde je uložený.

Tip: Ak chcete rýchlo vymazať viacero kontaktov, v počítači sa prihláste do služby

people.live.com pomocou svojho konta Microsoft a tam ich vymažte.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

66

background image

Filtrovanie zoznamu kontaktov

Ak nechcete, aby sa kontakty zo služieb sociálnych sietí objavovali vo vašom zozname

kontaktov, môžete ich odfiltrovať. V zozname kontaktov ťuknite na položku

>

nastavenia > filtrovať zoznam kontaktov a následne na kontá, ktoré chcete zobraziť alebo

skryť.

Tip: Môžete tiež vyfiltrovať kontakty bez telefónnych čísel. Prepnite položku Skrytie

kontaktov bez telefónnych čísel na možnosť Zapnuté

.