Microsoft Lumia 535 - Uloženie čísla z prijatej správy

background image

Uloženie čísla z prijatej správy
Dostali ste správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v centre Ľudia? Číslo

môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.
1. Ťuknite na položku Správy.

2. V zozname konverzácií ťuknite na požadovanú konverzáciu a potom na položku > .

3. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na

položku .

4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .