Microsoft Lumia 535 - Vyhľadanie kontaktu

background image

Vyhľadanie kontaktu
Ak sa potrebujete rýchlo spojiť s priateľom, nemusíte prechádzať všetkými svojimi kontaktmi.

Môžete využiť vyhľadávanie alebo prejsť na písmeno alebo znak v zozname kontaktov Ak

chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť

hlasový príkaz.
1. Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť kontakty.

2. Ťuknite na položku a začnite písať meno kontaktu. Zoznam sa bude počas písania

filtrovať.

Tip: Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na úvodnú obrazovku.

Ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku pripnúť na domovskú

obrazovku.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťuknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke

ťuknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

67

background image

Použitie hlasového príkazu

V ľubovoľnom zobrazení stlačte a podržte tlačidlo a potom vyslovte príkaz Call alebo Text

a meno kontaktu. Niektoré jazyky nie sú podporované.