Microsoft Lumia 535 - Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov

background image

Vytvorenie, úprava a vymazanie skupiny kontaktov
Môžete vytvárať skupiny kontaktov, aby ste mohli odoslať správu niekoľkým ľuďom súčasne

alebo si pozrieť aktuality zo sociálnych sietí len od členov skupiny. Do rovnakej skupiny môžete

napríklad pridať členov rodiny a rýchlejšie im poslať tú istú správu.
Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť miestnosti.
1. Ťuknite na položku > Skupina.

2. Zadajte názov skupiny a ťuknite na položku .

3. Ťuknite na položku a príslušný kontakt. Ak chcete pridať ďalší kontakt, znova ťuknite na

položku .

4. Ťuknite na položku .

Tip: V telefóne sa už nachádza skupina s názvom Najlepší priatelia.

Pridanie nového kontaktu do skupiny

Ťuknite na skupinu, potom ťuknite na položky > a na požadovaný kontakt.
Odstránenie kontaktu zo skupiny

Ťuknite na skupinu a položku . Ťuknite na kontakt a položku odstrániť zo skupiny.
Premenovanie skupiny

Ťuknite na skupinu a položku

> premenovať a napíšte nový názov.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

69

background image

Vymazanie skupiny kontaktov

Ťuknite na skupinu a položky

> vymazať.