Microsoft Lumia 535 - Zmena fotografie profilu

background image

Zmena fotografie profilu
Môžete si vybrať vlastnú fotografiu na karte kontaktu vášho telefónu. Vyberte si fotografiu,

ktorú ste práve urobili, alebo existujúcu profilovú fotografiou z jednej z vašich služieb

sociálnych sietí.
1. Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť kontakty.

2. V hornej časti zoznamu kontaktov ťuknite na svoju vlastnú fotografiu.

3. Znova ťuknite na fotografiu a potom vyberte niektorú z ponúkaných fotografií alebo

ťuknutím na položku nájsť inú vyberte fotografiu z priečinka Z fotoaparátu.

4. Ak chcete upraviť orezanie fotografie, zachyťte a presuňte fotografiu dookola a ťuknite na

položku .