Microsoft Lumia 535 - Vytvorenie konta sociálnych médií

background image

Vytvorenie konta sociálnych médií
Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.
Ťuknite na aplikáciu sociálnej siete, do ktorej sa chcete prihlásiť, napríklad Facebook, a

postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie sociálnych sietí, ťuknite na položku Obchod.

Tip: Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú. Ak chcete vybrať

kontá, ktoré sa majú zobraziť v zozname kontaktov, na domovskej obrazovke ťuknite

na položku Ľudia, potiahnite prstom na možnosť kontakty a ťuknite na položku

> nastavenia > filtrovať zoznam kontaktov.