Microsoft Lumia 535 - Zdieľanie fotografie v službách sociálnych sietí

background image

Zdieľanie fotografie v službách sociálnych sietí
Po nasnímaní pošlite fotografiu na web, aby všetci vaši priatelia mohli vidieť, čo máte nové.
1. Ťuknite na položku Fotografie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

71

background image

2. Vo fotoalbumoch prechádzajte fotografiami, ktoré chcete zdieľať.

3. Ťuknite na fotografiu a podržte. Potom ťuknite na položku zdieľať....

4. Ťuknite na službu sociálnej siete, do ktorej chcete fotografiu poslať.

5. Ak chcete, pridajte popis a fotografiu zdieľajte alebo odošlite.