Microsoft Lumia 535 - Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov

background image

Zobrazenie aktualizácií stavu vašich priateľov
Po nastavení služieb sociálnych sietí ako napríklad Twitter v telefóne môžete sledovať

aktualizácie stavu vašich priateľov v centre Ľudia.
Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť novinky.