Microsoft Lumia 535 - Odoslanie správy skupine

background image

Odoslanie správy skupine
Potrebujete poslať správu skupine ľudí? Vytvorte skupinu v centre Ľudia. Potom budete môcť

všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-mail.
Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť miestnosti.
1. Ťuknite na skupinu a položky SMS alebo odoslať e-mail.

2. Napíšte a pošlite správu.

Tip: Ak chcete vytvoriť skupinu, ťuknite na položku > Skupina.