Microsoft Lumia 535 - Odoslanie zvukovej správy

background image

Odoslanie zvukovej správy
Chcete osláviť priateľove narodeniny peknou piesňou? Odošlite svoju skladbu ako zvukovú

správu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

75

background image

1. Pri písaní správy ťuknite na položku > hlasová poznámka.

2. Nahrajte správu a ťuknite na položku hotovo.

3. Ťuknite na položku .