Microsoft Lumia 535 - Odpovedanie na správu

background image

Odpovedanie na správu
Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.
1. Ťuknite na položku Správy.

2. V aplikácii konverzácie ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.

Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa má použiť

na odoslanie správy. Ťuknite na položku

. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM

karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

4. Ťuknite na položku .
Poslanie správy ďalej

V priečinku konverzácie, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať,

a podržte. Potom ťuknite na položku preposlať.
Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.