Microsoft Lumia 535 - Poslanie správy

background image

Poslanie správy
Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi

a rodinou.
1. Ťuknite na položku Správy.

2. Ťuknite na položku .
Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete

pokračovať po návrate do aplikácie Správy. Ťuknite na položky

> koncepty. Koncept

správy sa po odoslaní správy vymaže.

Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa má použiť

na odoslanie správy. Ťuknite na položku

. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM

karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku alebo začnite písať

meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

Tip: Ak chcete pridať viacerých príjemcov, ťuknite na položku > , vyberte

požadovaných príjemcov a ťuknite na položku .

4. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

Tip: Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

5. Ak chcete pridať prílohu, napríklad fotografiu, ťuknite na položku a vyberte požadovanú

prílohu.

6. Správu odošlete ťuknutím na položku .
Ak nemôžete odoslať multimediálnu správu, skontrolujte nasledovné:

Vaše mobilné služby podporujú multimediálne správy.

Vaše dátové pripojenie je zapnuté. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky,

ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku

Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté

.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie

správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.
Poslanie správy ďalej

V priečinku konverzácie, ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať,

a podržte. Potom ťuknite na položku preposlať.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

72

background image

Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.
Preposielanie viacerých správ

V časti konverzácie ťuknite na konverzáciu a na položku

> vybrať správy, ťuknite na

začiarkavacie políčka, ktoré sa zobrazujú vedľa správ, a ťuknutím na položku pridajte

príjemcu.