Microsoft Lumia 535 - Centrum Fotografie

background image

Centrum Fotografie
Telefónom nasnímané fotografie alebo nahraté videá sa ukladajú v centre Fotografie , kde sa

dajú prezerať a zobrazovať.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

91

background image

Ak chcete jednoducho vyhľadávať fotografie a videá, označte ich ako obľúbené alebo ich

usporiadajte do albumov.