Microsoft Lumia 535 - Pridajte svojim fotografiám špeciálne efekty

background image

Pridajte svojim fotografiám špeciálne efekty
Posuňte úpravu fotografií na novú úroveň – vaše obľúbené fotografie doplňte o skvelé

špeciálne efekty pomocou aplikácie Lumia Creative Studio.
Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Creative Studio alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu,

prejdite na adresuwww.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Creative Studio nemusí byť

dostupná pre všetky modely telefónov.
Ťuknite na položku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť.
Zmena kompozície fotografií

Ťuknite na položku a vyberte mierku alebo otočte fotografiu.
Použitie filtra

Ťuknite na položku .
Zlepšenie fotografie

Ťuknite na položku a vyberte typ zlepšenia.
Rozostrenie časti fotografie

Ťuknite na položku

> rozmazať pozadie. Môžete si vybrať oblasť, ktorú chcete

rozostriť, a upravte mieru rozostrenia.
Pridanie farby vašej fotografii

Ťuknite na položku

> zvýraznenie farby. Vyberte si farbu z palety farieb a použite ju

na fotografii. Po dokončení ťuknite na položku .
Uloženie upravenej fotografie

Ťuknite na položku

> uložiť.

Tip: Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej fotografii, ťuknite na položku

> vrátiť na

originál.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

95