Microsoft Lumia 535 - Vytváranie životných príbehov

background image

Vytváranie životných príbehov
Nechajte fotografie, aby vyrozprávali vaše životné príbehy s aplikáciou Lumia Storyteller.
Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Storyteller alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu,

prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Storyteller nemusí byť

dostupná pre všetky modely telefónov.
Telefón potrebuje prístup k informáciám o vašej polohe. Ak mu chcete umožniť tento prístup,

na domovskej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > poloha a položku Služby určenia polohy prepnite na možnosť Zapnuté

.

1. Ťuknite na položku Lumia Storyteller.
Nasnímané fotografie sa automaticky zoskupia ako príbehy. Na to, aby aplikácia vytvorila

príbeh, potrebujete mať minimálne sedem fotografií nasnímaných na jeden raz a na jednom

mieste.
2. Ak chcete vytvoriť príbeh sami, ťuknite na položku , vyberte požadované fotografie a

potom ťuknite na položku .

3. Ak chcete premenovať príbeh, ťuknite na zbierku a príslušný názov a napíšte nový názov.

4. Ak chcete zobraziť fotografiu v príbehu, ťuknite na zbierku, potiahnite prstom doľava a

ťuknite na požadovanú fotografiu. Ak chcete prehliadať ďalšie fotografie, potiahnite prstom

doľava alebo doprava.

Tip: K fotografiám v príbehu môžete pridávať popisy. Ťuknite na fotografiu a položku

pridať titulky. Ak chcete zobraziť popis, ťuknite na príslušnú fotografiu.

Vyhľadanie fotografie na mape

Ak si chcete pozrieť na mape miesto nasnímania fotografie, položte dva prsty na fotografiu

a posúvajte ich k sebe.