Microsoft Lumia 535 - Zmena pozadia v centre Fotografie

background image

Zmena pozadia v centre Fotografie
Ak ste zachytili skvelý záber, ktorý vás poteší vždy, keď sa naň pozriete, môžete si ho nastaviť

ako pozadie centra Fotografie.
1. Ťuknite na položku Fotografie.

2. Ťuknite na položku

> nastavenia.

3. Prepnite položku Dlaždica na domovskej obrazovke zobrazuje na možnosť jednu

fotografiu.

4. Ťuknite na položku vybrať fotografiu a vyberte fotografiu v pozadí.

Tip: Telefón môžete tiež nastaviť tak, aby fotografiu automaticky pravidelne menil.

Ťuknite na položku

> nastavenia. Položku Dlaždica na domovskej obrazovke

zobrazuje prepnite na možnosť všetky fotografie alebo obľúbené fotografie a

ťuknite na položku náhodný výber.