Microsoft Lumia 535 - Zobrazovanie fotografií

background image

Zobrazovanie fotografií
Zažite opäť tie dôležité okamihy – prezerajte si fotografie v telefóne.
Ťuknite na položku Fotografie.
1. Ak chcete zobraziť nasnímanú fotografiu, prstom potiahnite na položku albumy a ťuknite

na položku Z fotoaparátu a požadovanú fotografiu.

2. Ak chcete zobraziť nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom doľava. Ak chcete zobraziť

predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom doprava.
Vyhľadávanie fotografií podľa dátumu a polohy

Ťuknite na položku

> nastavenia > Zoskupiť moje fotografie podľa času a polohy.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich k sebe alebo od seba.

Tip: Fotografiu rýchlo priblížite alebo oddialite tak, že na ňu dvakrát ťuknete.