Microsoft Lumia 535 - Jednoduchý výber kompozície fotografií

background image

Jednoduchý výber kompozície fotografií
Chcete vybrať profesionálnu kompozíciu fotografií? Pomocou mriežok hľadáčika môžete

zhotoviť dokonalé fotografie.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera.

2. V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Ťuknite na položku

> nastavenia.

Ťuknite na položku a potiahnite prstom na všeobecné.

3. Napríklad prepnite položku Mriežky na možnosť zlatý rez alebo pravidlo tretín.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .