Microsoft Lumia 535 - Pridanie pohybu k fotografiám

background image

Pridanie pohybu k fotografiám
Použite aplikáciu Lumia Cinemagraph na animáciu vašich statických fotografií, aby vyzerali

takmer ako živé.
Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Cinemagraph alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu,

prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Cinemagraph nemusí byť

dostupná pre všetky modely telefónov.
1. Ťuknite na položku Lumia Cinemagraph.

2. Ak chcete nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na položku a obrazovku.

3. Vyberte oblasti, ktoré chcete animovať, a ťuknite na položku .

4. Animovanú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .