Microsoft Lumia 535 - Snímanie bezstratových fotografií

background image

Snímanie bezstratových fotografií
Aplikácia Lumia Camera vám umožňuje snímať bezstratové fotografie typu Digital Negative

(DNG), ktoré majú lepšie možnosti dodatočnej úpravy.
Niektoré telefóny nepodporujú formát Digital Negative (DNG). Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera > a potiahnite prstom na možnosť fotografia.

2. Ťuknite na položku Režim snímania a režim JPG + DNG.

3. Po nasnímaní fotografie sa uložia dva súbory: fotografia JPG s nižším rozlíšením, ktorá je

optimalizovaná na zdieľanie, a bezstratová fotografia DNG.
Po prenose fotografií DNG do počítača ich môžete prehľadávať a prezerať tak, že stiahnete a

nainštalujete Adobe DNG Codec zo stránky www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=5495.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

87

background image

Fotografie DNG môžete upravovať v každom programe na úpravu fotografií, ktorý úplne

podporuje štandard DNG.