Microsoft Lumia 535 - Zaznamenávanie videí s vysokým rozlíšením

background image

Zaznamenávanie videí s vysokým rozlíšením
Krištáľovo jasné videá s vysokým rozlíšením môžete rýchlo zaznamenávať jediným stlačením

tlačidla.
Niektoré telefóny nepodporujú videá s rozlíšením 4K a Full HD. Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ťuknite na položku Lumia Camera.
1. Ak chcete začať nahrávať, stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu. Spustí sa časovač.

2. Ak chcete nahrávanie zastaviť, uvoľnite tlačidlo fotoaparátu. Časovač sa zastaví.

Tip: Ak chcete zobraziť video, ktoré ste práve nahrali, ťuknite na okrúhlu miniatúru v

rohu obrazovky. Video sa uloží v priečinku Z fotoaparátu.

Zmena rozlíšenia snímania videa

Ťuknite na položku , potiahnite prstom na položku video, ťuknite na položku Rozlíšenie a

vyberte požadované rozlíšenie.
V závislosti od telefónu je najvyššie dostupné rozlíšenie 4K alebo Full HD.