Microsoft Lumia 535 - Zhotovujte fotografie ako profesionál

background image

Zhotovujte fotografie ako profesionál
Chceli by ste naplno využiť svoj tvorivý potenciál a zhotovovať profesionálne fotografie?

Prostredníctvom aplikácie Lumia Camera môžete manuálne upraviť nastavenia fotoaparátu v

režimoch fotoaparátu aj videa.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera.

2. Nastavenia môžete zobraziť presunutím položky doľava. Nastavenie môžete zmeniť

posunutím prsta nahor alebo nadol na ovládači. Môžete napríklad zmeniť nastavenie Korekcia

expozície a upraviť jas fotografie.

3. Ak chcete zatvoriť nastavenie, presuňte položku doprava.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .