Microsoft Lumia 535 - Rýchle otvorenie fotoaparátu

background image

Rýchle otvorenie fotoaparátu

Majte svoj fotoaparát okamžite k dispozícii, keď ho potrebujete – vytvorte si skratku v centre

akcií. Ak má váš telefón tlačidlo fotoaparátu, je to najrýchlejší spôsob, ako začať zhotovovať

fotografie.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie.

2. Ak chcete zmeniť skratku na otvorenie predvoleného fotoaparátu, ťuknite na skratku a

ikonu

.

3. Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát pomocou skratky, potiahnite prstom nadol z hornej

časti obrazovky a ťuknite na položku

.

Tip: Ak chcete zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte vypínač, potiahnite

prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

82

background image

Otvorenie fotoaparátu pomocou tlačidla fotoaparátu

Ak má váš telefón tlačidlo fotoaparátu na zapínanie fotoaparátu, stlačte toto tlačidlo.

Tip: Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte a niekoľko

sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.