Microsoft Lumia 535 - Fotografovanie pomocou aplikácie Microsoft Camera

background image

Fotografovanie pomocou aplikácie Microsoft Camera
Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.
Aplikácia nemusí byť dostupná pre všetky modely telefónov.
Ťuknite na položku Fotoaparát.
Ak chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón zablokovaný, stlačte vypínač, na obrazovke

potiahnite prstom zhora nadol a ťuknite na položku

.

1. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

2. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .

Tip: Fotografiu môžete zhotoviť aj ťuknutím kdekoľvek na obrazovku. Ak chcete zmeniť

toto nastavenie, ťuknite na položku

> nastavenia fotografií > Nasnímanie

fotografie ťuknutím.
Tip: Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu snímača osvetlenia. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nahrávanie videa

Ťuknutím na ikonu vyberiete režim videa a opätovným ťuknutím na ikonu spustíte

nahrávanie.