Microsoft Lumia 535 - Fotografovanie

background image

Fotografovanie
Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.
Funkcie aplikácie Lumia Camera sa môžu líšiť v závislosti od telefónu.
Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Camera alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu, prejdite

na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Camera nemusí byť dostupná pre

všetky modely telefónov.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera.

Tip: Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu a chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón

zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.
Tip: Fotoaparát pomocou aplikácie Cortana spustíte ťuknutím na tlačidlo vyhľadávania

, ťuknutím na položku , vyslovením príkazu Open camera (Otvoriť fotoaparát).

Potom postupujte podľa pokynov. Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých

regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite

www.windowsphone.com.

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťuknite na objekt na obrazovke. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu zaostrenia fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .

Tip: Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu, zaostrite jeho stlačením dopoly a podržaním.

Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo fotoaparátu úplne nadol.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

83

background image

Tip: Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu snímača osvetlenia. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Tip: Prečo nevyskúšať iné skvelé aplikácie Lumia, aby ste z fotografií vyťažili maximum?

Ak chcete upraviť kompozíciu fotografie a zároveň zachovať originál s pôvodným

rozlíšením alebo použiť filtre a iné špeciálne efekty, použite aplikáciu Lumia Creative

Studio. Na zhotovovanie úžasných zábavných autoportrétov používajte aplikáciu Lumia

Selfie.

Fotografiu môžete zobraziť v plnom rozlíšení

Ak chcete zobraziť práve nasnímanú fotografiu, v závislosti od telefónu vykonajte niektorý

z nasledujúcich krokov:

Ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu obrazovky.

Ťuknite na položku .

Túto fotografiu s vysokým rozlíšením si môže prezerať iba v aplikácii Lumia Camera.