Microsoft Lumia 535 - Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

background image

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí
Ak si chcete pamätať presné miesto, kde ste nasnímali konkrétnu fotografiu alebo video,

môžete telefón nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal polohu.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA.

2. Potiahnite prstom na možnosť aplikácie a ťuknite na položku fotografie+fotoaparát >

Používať informácie o polohe.
Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť

pomocou satelitu alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami

o polohe sa môžu príslušné informácie zobraziť používateľom, ktorí si prezerajú fotografiu

alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach telefónu.