Microsoft Lumia 535 - Definovanie internetových pripojení

background image

Definovanie internetových pripojení

Ak poskytovateľovi sieťových služieb platíte podľa používania, možno budete chcieť zmeniť

nastavenia Wi-Fi a mobilných dát na zníženie nákladov na prenos dát. Doma môžete používať

rôzne nastavenia roamingu.

Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie

šifrovania znižuje riziko, že sa k vaším dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného

dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie,

telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku .

2. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Zapnuté

.

3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.
Používanie mobilného dátového spojenia

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku Dátové pripojenie na

možnosť Zapnuté

.

Tip: Chcete jednoducho zapínať a vypínať mobilné dáta? Pridajte skratku do centra akcií.

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > oznámenia+akcie. Ťuknite na jednu zo skratiek a

potom na položku mobilné dáta.

Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku Možnosti dátového

roamingu na možnosť používať roaming.
Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za

prenos dát.
Dátový roaming znamená používanie telefónu na prijímanie dát cez siete, ktoré váš

poskytovateľ sieťových služieb nevlastní ani neprevádzkuje.

Tip: Používanie údajov môžete sledovať aj pomocou aplikácie dátový senzor.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

99