Microsoft Lumia 535 - Efektívne využívanie údajového plánu

background image

Efektívne využívanie údajového plánu

Trápia vás poplatky za používanie údajov? Pomocou aplikácie dátový senzor môžete nájsť

efektívnejšie spôsoby používania mobilných dát a sledovať ich používanie. Táto aplikácia

môže v prípade potreby úplne prerušiť dátové pripojenia.
1. Ťuknite na položku dátový senzor.

2. Ťuknite na položku nastaviť limit a vyberte požadované hodnoty.

Tip: Keď používate program Internet Explorer, môžete ušetriť za používanie dát

automaticky. Ťuknite na položku

> nastavenia > Šetrenie dát pomocou

Dátového senzora a vyberte požadované nastavenie.