Microsoft Lumia 535 - Pripojenie počítača k webu

background image

Pripojenie počítača k webu

Používať internet v prenosnom počítači na cestách je jednoduché. Zmeňte svoj telefón na

prístupový bod siete Wi-Fi a používajte pripojenie k vašim mobilným údajom na prístup do

internetu pomocou svojho prenosného počítača alebo iného zariadenia.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > zdieľanie internetu.

2. Prepnite položku Zdieľanie na možnosť Zapnuté

.

3. Ak chcete zmeniť názov pripojenia, ťuknite na položku nastaviť > Názov vysielania

a potom napíšte názov.

Tip: Môžete zadať aj heslo pre dané pripojenie.

4. Vyberte pripojenie v druhom zariadení.
Druhé zariadenie využíva dáta z paušálneho programu na prenos dát, čo môže viesť

k poplatkom za prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa

sieťových služieb.