Microsoft Lumia 535 - Otvorenie novej karty

background image

Otvorenie novej karty
Keď chcete navštíviť niekoľko webových lokalít súčasne, môžete otvoriť nové karty

prehliadača a prepínať medzi nimi.
Ťuknite na položku Internet Explorer.
Ťuknite na položku

6

> .

Tip: Ak chcete otvoriť karty, ktoré prehliadate na iných zariadeniach, ťuknite na položku

6

a potiahnite prstom doľava na položku iné.

Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúcu webovú stránku na tej istej karte, potiahnite

prstom doprava.

Otvorte kartu na súkromné prehliadanie

Ťuknite na položku

6

>

> nová karta InPrivate.

Súkromné prehliadanie zabraňuje prehliadaču ukladať údaje o prehliadaní, napríklad súbory

cookie, históriu prehliadania a dočasné internetové súbory.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

101

background image

Prepínanie medzi kartami

Ťuknite na položku

6

a na požadovanú kartu.

Zatvorenie karty

Ťuknite na položku

6

> .