Microsoft Lumia 535 - Prezeranie webu

background image

Prezeranie webu
Kto by už len potreboval počítač, keď si internet môžete prezerať v telefóne?

Tip: Ak poskytovateľovi sieťových služieb neplatíte fixný poplatok za prenos dát, ušetriť

za prenos dát môžete tak, že na pripojenie k internetu použijete sieť Wi-Fi.

1. Ťuknite na položku Internet Explorer.

2. Ťuknite na panel s adresou.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

100

background image

3. Napíšte webovú adresu.

Tip: Na rýchle pridanie prípony k webovej adrese, napríklad prípony .org, ťuknite na

tlačidlo prípony na klávesnici a podržte a potom ťuknite na požadovanú príponu.

4. Ťuknite na položku

.

Tip: Ak si chcete prezerať internet, do panela s adresou napíšte vyhľadávacie slovo

a potom ťuknite na položku

.

Priblíženie alebo oddialenie zobrazenia

Položte dva prsty na displej a posúvajte ich od seba alebo k sebe.

Tip: Môžete tiež dvakrát ťuknúť na displej.