Microsoft Lumia 535 - Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky

background image

Pridanie webovej lokality medzi obľúbené položky
Ak stále navštevujete rovnaké webové lokality, zrýchlite si k nim prístup tak, že si ich pridáte

medzi obľúbené položky.
Ťuknite na položku Internet Explorer.
1. Prejdite na webovú lokalitu.

2. Ťuknite na položku

> pridať medzi obľúbené.

3. V prípade potreby upravte názov a ťuknite na položku .

Tip: Obľúbené webové lokality si tiež môžete pripnúť na domovskú obrazovku. Počas

prehliadania webovej lokality ťuknite na položku

> pripnúť na domovskú

obrazovku.

Prechod na obľúbenú webovú lokalitu

Ťuknite na položku

> obľúbené a požadovanú webovú lokalitu.

Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k svojim obľúbeným položkám, pridajte si ikonu

obľúbených položiek na panel s adresou. Ťuknite na položky

> nastavenia a

prepnite položku Používať tlačidlo na paneli s adresou na na možnosť obľúbené.