Microsoft Lumia 535 - Zdieľanie webovej stránky

background image

Zdieľanie webovej stránky
Ak ste našli zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať priateľom v e-maile alebo textovej

správe alebo ju uverejniť na sociálnych sieťach. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, použite funkciu

NFC na zdieľanie stránky jednoduchým klepnutím telefónov o seba.
1. Ťuknite na položku Internet Explorer a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

102

background image

2. Ťuknite na položku

> zdieľať stránku a na spôsob, akým chcete stránku zdieľať.

Zdieľanie webovej stránky pomocou funkcie NFC

Počas prehliadania ťuknite na tlačidlo

> zdieľať stránku > Zdieľanie dotykom

(NFC) a dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom.
Ak sa chcete uistiť, že funkcia Zdieľanie dotykom (NFC) je zapnutá, na domácej obrazovke

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > NFC a prepnite položku Zdieľanie dotykom na možnosť Zapnuté

.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Táto funkcia nemusí byť kompatibilná

so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.
Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej

príručke druhého telefónu.