Microsoft Lumia 535 - Zmazanie histórie prehliadača

background image

Zmazanie histórie prehliadača
Po dokončení prehľadávania môžete vymazať súkromné dáta, ako je história prehľadávania

a dočasné internetové súbory.
1. Ťuknite na položku Internet Explorer.

2. Ťuknite na položku

> nastavenia > vymazať históriu.

Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste

pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej

službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.

Tip: Zmazanie histórie vyhľadávania: ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a ťuknite na

položku

> nastavenia > vymazať históriu.

Vymazanie jednej položky z histórie prehliadača

Ťuknite na položku

> nedávne > , ďalej na položku, ktorú chcete vymazať a potom

na položku .