Microsoft Lumia 535 - Zmena režimu prehliadača

background image

Zmena režimu prehliadača
Príliš veľké priblíženie? Máte problémy čítať text na webových stránkach? Môžete použiť

prehliadač v mobilnom režime alebo režime pracovnej plochy, alebo prepnúť niektoré webové

stránky na zobrazenie na čítanie a nastaviť veľkosť písma podľa svojich potrieb.
1. Ak chcete nastaviť prehliadač tak, aby vždy používal režim, ktorý chcete, ťuknite na položku

Internet Explorer >

> nastavenia.

2. Zmeňte nastavenie pre položku Preferovaná verzia zobrazenia webovej stránky.
Prepnutie na zobrazenie na čítanie

Na paneli s adresou ťuknite na položku

. Veľkosť písma pre zobrazenie na čítanie nastavíte

ťuknutím na položku

> nastavenia > rozšírené nastavenia > Veľkosť písma

zobrazenia na čítanie.

Tip: Ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach prehliadača a ich funkciách, ťuknite na

odkaz v dolnej časti obrazovky.