Microsoft Lumia 535 - Zatvorenie internetových pripojení

background image

Zatvorenie internetových pripojení

Ak chcete šetriť batériu, zatvorte všetky internetové pripojenia, ktoré sú otvorené v pozadí.

Môžete tak urobiť bez zatvorenia akýchkoľvek aplikácií.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku .

2. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Vypnuté

.

Tip: Wi-Fi siete sa automaticky znova zapne. Ak chcete zmeniť toto nastavenie, ťuknite

na položku Znova zapnúť Wi-Fi.

Zatvorenie mobilného dátového pripojenia

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM a prepnite položku Dátové

pripojenie na možnosť Vypnuté

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

104