Microsoft Lumia 535 - Práca s aplikáciou PowerPoint Mobile

background image

Práca s aplikáciou PowerPoint Mobile
Pomocou aplikácie Microsoft PowerPoint Mobile vykonajte posledné úpravy prezentácie

cestou na schôdzu.
1. Ťuknite na položku Office, potiahnite prstom na položku umiestnenia a ťuknite na

umiestnenie súboru programu PowerPoint, ktorý chcete zobraziť.

2. Ťuknite na požadovaný súbor programu PowerPoint a otočte telefón do režimu na šírku.

3. Ak chcete prehliadať listy, potiahnite ich prstom vľavo alebo vpravo.

4. Ak chcete prejsť na konkrétny list, ťuknite na položku a na list, ktorý si chcete pozrieť.

5. Ak chcete k listu pridať poznámku, otočte telefón do režimu na výšku a ťuknite na prázdnu

oblasť pod listom.

6. Ak chcete list upraviť, ťuknite na položku . Vrátite sa ťuknutím na ikonu .

7. Ak chcete prezentáciu uložiť, ťuknite na položku

> uložiť.

Odoslanie prezentácie e-mailom

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a na položku

> zdieľať....

Vymazanie prezentácie

Ťuknite na súbor programu PowerPoint a podržte. Potom ťuknite na položku vymazať.
Sledovanie vysielania programu PowerPoint

Ak chcete sledovať vysielanie prezentácie programu PowerPoint, otvorte e-mail s prepojením

na vysielanie prezentácie a ťuknite na príslušné prepojenie.