Microsoft Lumia 535 - Práca s aplikáciou SharePoint Workspace Mobile

background image

Práca s aplikáciou SharePoint Workspace Mobile
Pracujte na zdieľaných dokumentoch balíka Microsoft Office a spolupracujte na projektoch,

plánoch a nápadoch. Aplikácia Microsoft SharePoint Workspace Mobile umožňuje

prehliadanie, posielanie, úpravu a synchronizáciu dokumentov online.
1. Ťuknite na položku Office a potiahnite prstom na možnosť umiestnenia.

2. Ťuknite na položku , napíšte webovú adresu lokality SharePoint a ťuknite na položku

.

3. Vyberte požadovaný dokument.
Do telefónu sa stiahne jeho kópia.
4. Zobrazte alebo upravte dokument a uložte vykonané zmeny.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

118

background image

Tip: Ak si chcete uchovať kópiu dokumentu offline v telefóne, ťuknite na požadovaný

dokument a podržte a potom ťuknite na položku vždy ponechať offline.

Návrat do aplikácie SharePoint Workspace Mobile

Stlačte tlačidlo .