Microsoft Lumia 535 - Práca s aplikáciou Word Mobile

background image

Práca s aplikáciou Word Mobile
Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Microsoft Word Mobile. Môžete

vytvárať alebo upravovať dokumenty a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.
Ťuknite na položku Office.
1. Potiahnite prstom na položku umiestnenia.

2. Ťuknite na umiestnenie súboru.

3. Ťuknite na súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.

4. Text upravíte ťuknutím na položku .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

116

background image

5. Ak chcete dokument uložiť, ťuknite na položku

> uložiť.

Tip: Ak chcete získať rýchly prístup k určitému dokumentu, môžete si ho pripnúť na

domovskú obrazovku. Ťuknite na dokument a podržte. Potom ťuknite na položku

pripnúť na domovskú obrazovku.

Vytvorenie nového dokumentu

Potiahnite prstom na možnosť nedávne a ťuknite na položku .
Vyhľadávanie textu v dokumente

Ťuknite na súbor programu Word a položku .
Pridanie komentára

Ťuknite na položku > .
Úprava formátu textu

Ťuknite na súbor programu Word a položku > .
Označenie textu

Ťuknite na súbor programu Word a > a vyberte farbu zvýraznenia.
Pozrite si štruktúru dokumentu

Ťuknite na položku .
Poslanie dokumentu e-mailom

Ťuknite na súbor programu Word a položku

> zdieľať....

Vymazanie dokumentu

Potiahnite prstom na položku umiestnenia, ťuknite na dokument a podržte ho. Potom ťuknite

na položku vymazať.