Microsoft Lumia 535 - Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

background image

Pokračovanie v práci s dokumentom v inom zariadení

Dokument balíka Office môžete uložiť do služby OneDrive a v práci môžete pokračovať v inom

zariadení.
1. Keď pracujete s dokumentom balíka Office, ťuknite na položku

> uložiť ako....

2. Ťuknite na položku Miesto uloženia > OneDrive.

3. Ťuknite na položku uložiť.
Dokument teraz môžete otvoriť prostredníctvom služby OneDrive v inom zariadení a

pokračovať tam, kde ste skončili.