Microsoft Lumia 535 - Používanie pracovného telefónu

background image

Používanie pracovného telefónu

Firemné konto v telefóne vám pomáha pri vykonávaní vašej práce.
Ak máte pracovný telefón, vaša spoločnosť môže vytvoriť firemné konto, vďaka ktorému

môžete uchovávať informácie v telefóne vo väčšom bezpečí, mať prístup k dokumentom

alebo informáciám z firemnej siete a dokonca získať aplikácie alebo centrá, ktoré vám pomôžu

pri vašej práci.
Ak má vaša spoločnosť k dispozícii aplikácie, budete mať možnosť ich sťahovať, hneď ako si

pridáte firemné konto do telefónu. Ak niektorá aplikácia nie je k dispozícii, pokým nebudete

mať nastavené konto, spoločnosť vám môže poskytnúť informácie o tom, ako ju získať.
Firemné centrum vám umožňuje získať všetky druhy firemných informácií na jednom mieste,

napríklad novinky, výdavky, aplikácie alebo prístup k firemnému obchodu. Inštalácia centra

funguje rovnako ako inštalácia firemnej aplikácie – ak je k dispozícii, po pridaní firemného

konta budete mať možnosť si ho pridať. Ak spoločnosť vyvinie centrum neskôr, dostanete

ponuku si ho nastaviť, keď bude pripravené.
Súčasťou väčšiny firemných kont sú aj pravidlá. Firemné pravidlá umožňujú spoločnosti

pridávať do vášho telefónu zabezpečenia, často s cieľom chrániť dôverné a citlivé informácie.
Ak si chcete vytvoriť firemné konto, na úvodnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol a

ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > pracovisko.
Ďalšie informácie o firemných riešeniach nájdete na stránke aka.ms/

businessmobilitycenter.