Microsoft Lumia 535 - Použitie kalkulačky

background image

Použitie kalkulačky

Zabudnite na vreckovú kalkulačku – váš telefón má kalkulačku so základnými, binárnymi a

vedeckými funkciami.
1. Ťuknite na položku Kalkulačka.

2. Ak chcete používať základné funkcie kalkulačky, držte telefón kolmo.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

119

background image

Použitie kalkulačky s vedeckými funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku pravým rohom nahor.
Použitie kalkulačky s binárnymi funkciami

Otočte telefón do režimu zobrazenia na šírku ľavým rohom nahor.