Microsoft Lumia 535 - Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači

background image

Práca s poštou a kalendárom v telefóne a počítači
Môžete používať rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas. Do telefónu

môžete pridať niekoľko poštových schránok a používať rovnaké e-mailové konto v telefóne

aj v počítači, či už je to konto Outlook, Office 365 alebo akékoľvek iné e-mailové konto. Pošta

a kalendár zostanú synchronizované a k schôdzam sa môžete pripájať priamo

prostredníctvom pozvaní v kalendári. Integrovanú poštu a kalendár môžete použiť napríklad

na to, aby ste si mohli pred uskutočnením schôdze pozrieť zoznam účastníkov a ťuknutím

získať prístup k akýmkoľvek diskusiám prostredníctvom e-mailových alebo SMS správ, ktoré

ste mali s požadovaným účastníkom.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

120