Microsoft Lumia 535 - Metódy určovania polohy

background image

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou systémov GPS, GLONASS, A-GPS, siete

Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikácie bunky).
Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia

a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné

napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti

s metódami určovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft

Mobile.
Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a GLONASS získavajú

informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.
Systém A-GPS a ďalšie vylepšenia systému GPS a GLONASS môžu vyžadovať prenos malého

množstva dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri

cestovaní, môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.
Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii

satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak

sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť

v nastaveniach telefónu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

97

background image

Upozornenie: Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ

je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150

– 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15

– 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality satelitného spojenia

presné.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

98