Microsoft Lumia 535 - Vyhľadanie polohy

background image

Vyhľadanie polohy

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať konkrétne polohy a firmy.
Ťuknite na položku Mapy.
1. Ťuknite na položku .

2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte vyhľadávacie slovo, ako je napríklad adresa alebo názov

konkrétneho miesta.

3. Vyberte položku zo zoznamu navrhovaných zhôd, ktorý sa zobrazí počas písania, alebo

ťuknutím na tlačidlo Enter spustite vyhľadávanie.
Požadovaná poloha sa zobrazí na mape.
Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú vyhľadávacie slová napísané

správne.
Zobrazenie aktuálnej polohy

Ťuknite na položku .